Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defined do češtiny

defined = definoval; definovaný; stanovený; rozpoznaný; určitý; konečný; vymezený; určitě
well defined = dobře definovaný; přesně stanovený;

Příklady překladu slova "defined" z webu:

Things are defined by what they do.  Věci jsou definovány podle toho, k čemu slouží.
I wonder who it was defined man as a rational animal.  Rád bych véděl, kdo to definoval člověka jako živočicha rozumového.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefinition   deflection   deflector   deformation   degeneration   degradation   degreasing   degree