Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deficit do češtiny

deficit = deficit; schodek; manko; deficitní; nedostatek; nedoplatek; chybějící částka; výpadek (těžby, výroby); financování státního deficitu
budget deficit = rozpočtový schodek; schodek rozpočtu; schodek v rozpočtu;
cash deficit = pokladní schodek; finanční schodek; manko v pokladně; schodek;
oxygen deficit = deficit kyslíku; kyslíkový deficit;

Příklady překladu slova "deficit" z webu:

If that one suddenly came in big as the deficit, you'd notice.  Když se stane, že některý soubor je náhle velký, nevšimnete si toho.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefined   definition   deflection   deflector   deformation   degeneration   degradation   degreasing