Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deficiency do češtiny

deficiency = nedostatek; schodek; manko; deficit; nedokonalost; vada (měřitelná); chyba; neúplnost; deficience; vadnost; nedostatkový; neúplný; porucha; nedostatečnost; chybění; nemoc z podvýživy
make up for a deficiency = vyrovnat manko;

Příklady překladu slova "deficiency" z webu:

So the locals have protein deficiency.  Proto mají domorodci nedostatek bílkovin.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeficit   defined   definition   deflection   deflector   deformation   degeneration   degradation