Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defiant; deficient; defile; define do češtiny


defiant = vyzývavý, drzý, vzdorovitý, schválný, vzpurný, provokující

deficient = trpící nedostatkem, vadný, neúplný, nedostačující, méněcenný, duševně méněcenný člověk, nemající dostatek, postrádající, deficitní, kusý, schodkový, nepostačující

defile = soutěska, pokálet, znesvětit, znečistit, zneuctít (též přen.), zprznit (zast. i bibl.), poskvrnit, průsmyk (úzký), zprznění, defilé, znásilnit, potřísnit


Next: definite; definitely; definiteness; definitive    discern; discerning; discernment; discharger