Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defiance do češtiny

defiance = otevřený odpor; vzdor; porušení (čeho); poklesek; výzva; odpor (otevřený); neposlušnost; vyzývavost; neuposlechnutí; navzdory; provokativní chování; vyzvání k boji; vzpurný; vzdorovitost; vzdornost; vzdorný
set at defiance = neposlechnout;

Příklady překladu slova "defiance" z webu:

Their customary defiance was a wilted flower.  Z jejich obvyklé vzpurnosti teď byla zvadlá květina.
There was a touching defiance about them;  Byl v tom kus dojemné vzpoury;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeficiency   deficit   defined   definition   deflection   deflector   deformation   degeneration