Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deference do češtiny

deference = úcta; ohled; podřízenost; poddajnost; podrobení se; odložené vysílání; šetrnost; uctivost; odvodný kanálek

Příklady překladu slova "deference" z webu:

They needed deference.  Potřebují uctivé jednání.
All spoke to her with elaborate deference.  Všichni s ní mluvili s pečlivě dodržovanou úctou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefiance   deficiency   deficit   defined   definition   deflection   deflector   deformation