Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defective do češtiny

defective = vadný; neúplný; chybný; defektní; nedokonalý; defektivum; kazový; poruchový; porušený; postrádající právní náležitosti; právě vadný; právně vadný; poškozený; zmetkový; neúplnost; vada
mental defective = debil; idiot; osoba opožděná v duševním vývoji;

Příklady překladu slova "defective" z webu:

Defective window glass was no joke.  Kazové okenní sklo není žádná legrace.
The badges could still be defective or sabotaged.  Známky pořád ještě mohou být vadné nebo se staly předmětem sabotáže.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefence   defence area   defendant   deference   defiance   deficiency   deficit   defined