Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defection; defend; defending; defensible do češtiny


defection = ilegální emigrace, odpadnutí, nedostatek, selhání, ztráta, přestoupení, průhyb, emigrace, přeběhlictví

defend = obhajovat, hájit, hájit se, chránit, bránit se, obhajovat se, uhájit, ubránit (4. p.), obhájit (4. p.)

defending = bránící, obhajování, provádějící obranu, hájící, hájící se, chránící, hájení, bránění, obranný

defensible = omluvitelný, hájitelný, hajitelný, obhajitelný, obhájitelný


Next: defensive; defer; deferent; deferred    disband; disbar; disbelief; disburden