Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defect do češtiny

defect = defekt; přeběhnout; nedostatek; kaz; zběhnout; dezertovat; chyba; porucha; slabost; chabost; odpadnout; závada; vada; defektní; poškození; narušení; defektový; dislokace; vadný kontakt
apparent defect = zjevná vada; zřejmá vada;
auditory defect = vada řeči; sluchová vada;
constructional defect = konstrukční vada; konstrukční chyba;
detectable defect = zjistitelná vada; detekovatelná vada;
hearing defect = vada sluchu;

Příklady překladu slova "defect" z webu:

Those crew members who don't want to defect will ask to go home.  Ti členové posádky, kteří nechtějí přejít, budou chtít zpátky domů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefective   defence   defence area   defendant   deference   defiance   deficiency   deficit