Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defeated do češtiny

defeated = poražený; rezignovaný; porazil; defétismus
be defeated = být poražen; prohrát;

Příklady překladu slova "defeated" z webu:

The thought defeated him.  Tahle představa ho dostala.
You think you defeated me.  Myslíte si, že jste nade mnou zvítězil.
The thought of it defeated her.  Tohle pomyšleni ji odradilo.
I hurt you, killed your friend, and defeated your mission.  Zranil jsem tě, zabil ti přítele a překazil váš úkol.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefect   defective   defence   defence area   defendant   deference   defiance   deficiency