Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad default do češtiny

default = standard; standardní; neplacení; prodlení; opominutí; zanedbání; nedodržení závazku; nezaplatit; opomenutí; nedostavení se (k soudu); neplnění (závazku); implicitní; zmeškání; nenastoupení k (závodu, zápasu, sport.); odepření placení; neplnit (dluh)
by default = standardně; kontumační; v nepřítomnosti;
make default = být v prodlení; nedostavit se k soudu; nesplnit závazek;
on default = v prodlení; v případě prodlení;
user default = uživatelské nastavení;
wilful default = úmyslné opominutí;

Příklady překladu slova "default" z webu:

This default hour of gray and perpetual dawn.  Hodina šedého a nekonečného úsvitu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordefeated   defect   defective   defence   defence area   defendant   deference   defiance