Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad defame; defaulter; defeasance do češtiny


defame = na cti utrhat, očernit, utrhat na cti, hanobit, zostudit, zlehčit, ublížit na cti, pomlouvat, potupit (4. p.), očerňovat, zostouzet

defaulter = dlužník, liknavý, osoba neschopná placení, strana neschopná placení, osoba v prodlení, strana v prodlení, osoba nedostavivší se k soudu, osoba odsouzená v nepřítomnosti, defraudant, provinilec, osoba, bankrotář


Next: defeat; defeatist; defecate; defecation    disarray; disarticulate; disarticulation