Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deep; deep-rooted; deep-seated; deepen do češtiny


deep = hluboce, obsáhlý, ponořený, zabraný, hluboko, hlubina, hlubiny, tmavý (barva), sytý (barva), důmyslný, chytrý, přílišný (pití)

deep-rooted = hluboko zakořeněný, zapřisáhlý, zatvrzelý, zarytý, zapřísáhlý, zakořeněný, vžitý, hluboce zakořeněný, pevně založený

deep-seated = zakořeněný, ustálený, vžitý, mající hluboké kořeny, hluboký, hluboce zakořeněný, hluboko zapuštěný, hluboce uložený, hlubinný, abysální


Next: deepening; deepness; deface; defacement    disaggregation; disagree; disagreement