Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deemed do češtiny

deemed = domnělý; domníval se; domnělý převodce

Příklady překladu slova "deemed" z webu:

Cortez deemed himself a fair man.  Cortez se považoval za spravedlivého člověka;
Not merely deemed dangerous by the system, but actually dangerous.  Nejen že tak byly úředně označeny, ony byly opravdu nebezpečné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeeply   default   defeated   defect   defective   defence   defence area   defendant