Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deduction do češtiny

deduction = dedukce; odečtení; odpočet; srážka; sleva; odpočítání; usuzování (z předchozího); závěr; dedukování; vývod; odvodnění; odvození; rabat; uzavírání; odpočitatelná položka; odčet; dedukční; sražení; odčitatelná položka; výpočet; odečitání; vyabstrahování
charge deduction = sleva; srážka;
tax deduction = daňový odpočet; odpis daně;

Příklady překladu slova "deduction" z webu:

But why bother with deduction and reasoning?  Ale proč se trápit všemi těmi dedukcemi a dohady?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeemed   deeply   default   defeated   defect   defective   defence   defence area