Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decussate; dedicate; dedicated; dedication do češtiny


decussate = křížový, zkřížený, zkřížit, protínající se křížem, křížit, protínat křížem

dedicate = zasvětit, dedikovat, slavnostně otevřít, připsat, posvětit, darovat, slavnostně odhalit, vyhradit

dedicated = horlivý, nadšený, vyhrazený, jednoúčelový, určený, přiřazený, zanícený, pronajatý, nekomutovaný, propůjčený, přidělený, zasvěcený


Next: deduce; deduct; deed; deem    disable; disadvantage; disaffectedness