Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decrepit; decrepitude; decry; decryption do češtiny


decrepit = sešlý (věkem, nemocí ap.), vyčerpaný, utahaný, vyžilý, sešlý věkem, stařecký

decrepitude = sešlost, zchátralost, nemohoucnost, senilita, vetchý, chátrání, sešlost věkem, stařeckost

decry = odsoudit (halasně), napadnout (slovy), hanobit, snížit, zavrhnout, znehodnotit, znevážit, potupit

decryption = rozkódovat, dekódovat, dekódování, dešifrování, rozšifrování, dekódování znaků


Next: decussate; dedicate; dedicated; dedication    directness; directorate; dirt; dirtiness