Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decrement do češtiny

decrement = snížení; ztráta; útlum; dekrement; zmenšení; činitel útlumu; úbytek; snižovat; pokles; logaritmický úbytek; zmenšit; odečtení jedničky; úbytkový; měřič útlumu
energy decrement = úbytek energie; dekrement energie;
deductible   deduction   deemed   deeply   default   defeated   defect   defective