Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decrease do češtiny

decrease = snížení (2. p.); snížit; snížit se; zmenšení; pokles; ubývat; zmenšit; zmenšit se; ubývání (např. měsíce); ubírání (při pletení); zmenšovat; zmenšovat se; klesnout; ubrat; ubýt; klesat; snižovat se; být na ústupu; úpadek; úbytek; ztrácet; poklesový
contrast decrease = snížení kontrastu; snižování kontrastu; zeslabení kontrastu; oslabování kontrastu;
engine-power decrease = pokles výkonu motoru; ztráta výkonu motoru;
speed decrease = pokles otáček; pokles rychlosti; zmenšení rychlosti;

Příklady překladu slova "decrease" z webu:

And dwindle as they decreased.  A zmenšovat se, když tomu bylo naopak.
As the diameter of the spindle narrowed, gravity decreased;  Jak se průměr cívky zmenšoval, klesala i přitažlivost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecree   decrement   deductible   deduction   deemed   deeply   default   defeated