Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decontamination do češtiny

decontamination = odmoření; chemická očista; dekontaminace; asanace; očištění od nebezpečných látek; dezaktivace; odmořování; očištění; hygienická očista; dekontaminační; dezinfekce; zbavit kontroly
soil decontamination = asanace půdy; sanace půdy;

Příklady překladu slova "decontamination" z webu:

We'll all need linguistic decontamination when we get home;  Až se vrátíme domů, všichni budeme potřebovat lingvistickou asanaci.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecoration   decrease   decree   decrement   deductible   deduction   deemed   deeply