Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decompression do češtiny

decompression = dekomprese; snížení tlaku; zrušení tlaku; navyknutí na normální tlak; obnova archivních dat; odlehčení; rozložení; podtlak; dekomprimační; podtlakový; rozbalování; rozbalení; snížení stlačení; dekompresní; dekomprimace; choroba z dekomprese
explosive decompression = explozívní dekomprese; náhlá dekomprese;

Příklady překladu slova "decompression" z webu:

In the drill for explosive decompression one rule was fundamental:  Ve výcviku pro dekompresi platilo jedno základní pravidlo:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecontamination   decoration   decrease   decree   decrement   deductible   deduction   deemed