Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decomposition do češtiny

decomposition = rozkládání; rozložení; dekompozice; rozpad; rozklad; hnití; hniloba; odbourání; rozdělení; roztřídění; distribuce; degradace; destrukce; trouchnivina; zetlívání; rozpadání; rozkladný; dvojitě složený
biological decomposition = biologická dekompozice; biologický rozklad;
catalytic decomposition = katalytický rozklad; rozklad urychlený katalyzátorem;
thermal decomposition = tepelná dekompozice; tepelný rozklad; rozklad slov;

Příklady překladu slova "decomposition" z webu:

In various stages of decomposition.  Nacházely se v různých sta­diích rozkladu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecompression   decontamination   decoration   decrease   decree   decrement   deductible   deduction