Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decode; decompose; decompound; decompress do češtiny


decode = dešifrovat, rozluštit, rozložení, dekódovaný text, odkódovat, převodník, dekodér

decompose = rozebrat, rozložit se, rozkládat se, hnít, tlít, rozpadnout se, analyzovat, rozkládat, štěpit, rozštěpit, rozbírat, degradovat

decompound = několikanásobně složený, mnohočetně složený, složený ze složitých součástí, rozložený, rozkládat


Next: decontaminate; decontrol; decorate; decorated    dimwit; din; dine; diner