Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decline do češtiny

decline = pokles; klesat; odmítnout (zdvořile); úpadek; odepřít; rozklad; rozpad; svah; odbočit; skloňovat (jaz.); upadat; slábnout; ochabovat; snižovat; svažovat se; ubývání; sestup; sklon; ohnout; odmítnutí; odvést stranou; znehodnotit; ubývat; sklonit; úbytek
dose decline = pokles dívek; snížení dávky;
forest decline = odumírání lesů; ústup lesa; hynutí lesa;
system decline = rozpad systému; úpadek systému;

Příklady překladu slova "decline" z webu:

I entirely decline to be mixed up in your life.  Nechci, abyste mě zatahoval do svého života, to rozhodně odmítám.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecoder   decomposition   decompression   decontamination   decoration   decrease   decree   decrement