Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad declare do češtiny

declare = deklarovat (4. p.); vyhlásit; prohlásit; prohlašovat; proclít; vyhlásit veřejně; oznámit (veřejně, slavnostně); uznat (úředně); vyslovit se; vyjádřit se; vypovědět; ukázat jasně; tvrdit; odvolat; podat prohlášení; podat přiznání; hlásat; skrečovat; udat
to declare = k deklarování; k proclení;

Příklady překladu slova "declare" z webu:

Let's declare a truce for a while, okay?  Vyhlásíme na chvíli příměří, dobrá?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecline   decoder   decomposition   decompression   decontamination   decoration   decrease   decree