Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad declaration do češtiny

declaration = vyhlášení; deklarace; vypovězení; uveřejnění; prohlášení; tvrzení; oznámení; ohlášení; daňové přiznání; popis; obžalovací spis; žaloba; přiznání; revers; vyznání; vysvětlení; deklarační; svědectví; vývozní povolení; celní prohlášení; výpověď; proclení
array declaration = deklarace pole; popis pole;
customs declaration = celní prohlášení; celní prohláška; celní deklarace;
explicit declaration = výslovné prohlášení; explicitní deklarace;
false declaration = klamné prohlášení; nesprávné; ;

Příklady překladu slova "declaration" z webu:

I've got the disaster declaration ready.  Mám připravené prohlášení o národní katastrofě.
Did the messenger bring a declaration of war?  Přivezl kurýr vyhlášení války?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeclare   decline   decoder   decomposition   decompression   decontamination   decoration   decrease