Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decision do češtiny

decision = rozhodnutí; usnesení; rozhodnost; ráznost; energičnost; nález; pevnost; vítězství; konečné rozhodnutí soudu; rozsudek; maximální entropie
concurrent decision = souhlasné usnesení; souhlasné rozhodnutí;
conflicting decision = kolizní rozhodnutí; kolidující rozhodnutí;
erroneous decision = vadné rozhodnutí; chybné rozhodnutí;
implied decision = mlčky učiněné rozhodnutí; soudní usnesení;

Příklady překladu slova "decision" z webu:

Decision 2.  Rozhodnutí číslo dvě.
The decision is made.  Rozhodnutí padlo.
That's a decision too.  To je moje rozhodnutí.
When does the decision ...  Do kdy...
So you've made your decision already.  Takže už ses rozhodl.
Your son has made the decision to talk.  Váš syn se rozhodl, že promluví.
Would you have me take that decision away from you?  Dovolíš, abych to rozhodnutí učinil za tebe?
My friends, it seems we have a decision to make.  Přátelé, zdá se, že musíme učinit jisté rozhodnutí.
Keep that code in your heart with every decision you make.  Každé rozhodnutí, které uděláš, dělej podle toho kodexu.
When she turned back, he could see that a decision had been reached.  Když se znovu otočila k němu, věděl, že se manželé na něčem shodli.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecked   declaration   declare   decline   decoder   decomposition   decompression   decontamination