Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decimal do češtiny

decimal = desetinný; desetina; dekadický; decimální; desetinné číslo; desetinné místo; desítkový; desetinná tečka; desetinný zlomek; desítková číslice; desítková aritmetika
decision   decked   declaration   declare   decline   decoder   decomposition   decompression