Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decided; decipher; decisive; deck do češtiny


decided = rozhodl se, rozhodnutý, rozhodnutý, že, nepopíratelný, nesporný, vyslovený, rozhodný, výrazný

decipher = rozluštit, rozšifrovat, dešifrovaný text, dekódovat, luštit, vyluštit (4. p.)

decisive = rozhodný, přesvědčivý, směrodatný, rázný, energický, odhodlaný, konečný, převážný, průkazný, nepopiratelný, razantní, rozhodnutý


Next: decking; deckle; declaim; declamation    dilapidated; dilapidation; dilate