Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decide do češtiny

decide = rozhodnout se; rozhodnout; usnést; usnést se; přimět (k rozhodnutí); učinit rozhodnutí; usoudit; usmyslit si; rozhodovat; určit; rozhodovat se; smluvit (4. p.); smluvně; rozhodnout se proti
according as you decide = podle toho, jak se rozhodnete;

Příklady překladu slova "decide" z webu:

Decide — you must decide!  Rozhodnout - musím se rozhodnout!
I'll decide that.  To posoudím sám.
He must decide what to do.  Musí se rozhodnout, co podnikne.
I have to decide what to do.  Musím se rozhodnout, co uděláme.
We really have to decide quickly.  Musíme rychle rozhodnout.
His master, the daimyo, will decide your fate.  Jeho pán, daimjó, rozhodne o tvém osudu.
As if he was trying to decide something.  Jako by se k něčemu rozhodoval.
What if the men down there do decide to surrender?  Co když se ti muži dole rozhodnou vzdát se?
The gods have their own rules and they decide a human's joss.  Bozi mají svá vlastní pravidla a jen oni rozhodují, co bude s lidmi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecimal   decision   decked   declaration   declare   decline   decoder   decomposition