Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deception do češtiny

deception = podvod; klam; podvodný trik; klamání; podvodný; podvodnost; podvodné jednání; podvádění; obelhávání; oklamání; klamný
obtain st. by deception = získat co podvodně;

Příklady překladu slova "deception" z webu:

Ahh, the levels of deception we must enter into.  Ach jo, čeho všeho je třeba, když chcete někoho oblafnout.
Whoever it was, she knew the deception was over.  Ať už to byl kdokoli, poznala, že je podvod u konce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordecide   decimal   decision   decked   declaration   declare   decline   decoder