Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decent do češtiny

decent = slušný; příjemný; mravný; patřičný; přiměřený; ucházející; vypadající dobře (šaty ap.); dobré úrovně (večeře ap.); decentní; mravopočestný; kloudný; řádný; pořádný; nenápadný; čestný; poctivý; značný; humánní; počestný; decentně
selector pen decent = detekce selektorovým perem;

Příklady překladu slova "decent" z webu:

Very decent of you.  To jste velice hodný.
You've been decent to me for a long time.  Choval jste se ke mně celou tu dlouhou dobu velice slušně.
He waited the decent interval.  Na chvíli se odmlčel.
Why don't you find decent work?  Proč si nenajdete slušnou práci?
You would have made a decent trial lawyer.  Byl by z vás slušný vyšetřovací soudce.
You will begin to act like decent human beings.  Začnete se chovat jako slušní lidé.
He wasn't a bad fellow, and quite decent to the prisoners.  Nebyl to špatný chlapík a k vězňům se choval docela slušně.
We should celebrate since you're home at a decent hour.  Měli bychom oslavit, že jsi jednou přišel domů docela včas.
It was evident that the dwar was quite a decent fellow.  To dokazovalo, že dwar je celkem slušný chlapík.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeception   decide   decimal   decision   decked   declaration   declare   decline