Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deceiver do češtiny

deceiver = podvodník; fantastická muška; klamající
gay deceiver = podvodník; lump;

Příklady překladu slova "deceiver" z webu:

He is a deceiver.  Je to podvodník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeceleration   December   decent   deception   decide   decimal   decision   decked