Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deceit do češtiny

deceit = podvod; klam; lest; uvádění v omyl (úmyslné); zákeřnost; lež; úmyslné uvádění v omyl; podvodné jednání; podvodný; obelhání; oklamání; obelhávání; prolhaný
wilful deceit = vědomý klam; úmyslné oklamání;

Příklady překladu slova "deceit" z webu:

Death and deceit are our only hopes now.  Smrt a klam jsou dnes naší jedinou nadějí.
His age of deceit might be blessedly brief.  Jeho období klamu by mohlo být požehnaně krátké.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeceiver   deceleration   December   decent   deception   decide   decimal   decision