Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decay do češtiny

decay = rozklad; úpadek; rozkládat se; rozkládat; kazit se; hnít; rozpadnout se; chátrat; upadat; rozpad; rozpadat se; dohasínání; hnití; kažení; hnilobná tkáň; kazit; úbytek; slábnout; zničit hnitím; zkazit; hniloba; zkažené místo; radioaktivní rozpad; hynout
exponential decay = exponenciální pokles; exponenciální rozpad;
fungal decay = houbová hniloba; rozpad; rozklad;
in decay = zašlý barvou; zašlý špínou; zašlý prachem;
men decay = lidé umírají; muži umírají;
screen decay = dosvit stínítka obrazovky;

Příklady překladu slova "decay" z webu:

Decay fascinates me more.  Mne víc okouzluje rozklad.
Despite the decay of the roof, the structure didn't look unsound.  I navzdory poškozené střeše se stavba nezdála být zničená.
Too many states of decay to describe.  Příliš mnoho podob zmaru, než aby bylo možno všechny je popsat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeceased   deceit   deceiver   deceleration   December   decent   deception   decide