Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad decanting; decapitate; decapitation; decayed do češtiny


decanting = přelívající, číření, dekantující, odlučování, přelévání, dekantování

decapitate = utnout hlavu (komu), dekapitovat, gilotinovat, vyřadit z provozu, stínat, stít hlavu

decapitation = utětí hlavy, gilotinování, dekapitace, stětí hlavy, oddělení hlavy od těla

decayed = rozkládal se, nahnilý, zkažený, práchnivý, pokleslý, trouchnivý, vykotlaný, vyžraný


Next: decaying; decease; deceitful; deceitfulness    diffident; diffuse; diffuser; diffusive