Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad debitnair; debouch; debouchment; debris do češtiny


debitnair = dobře vychovaný, mající dobré způsoby, zdvořilý, šaramantní, nonšalantní, nenucený, bezstarostný

debouch = vystoupit, vyrojit se, vyvalit se, rozšířit se, rozlít se, vlévat, vyrazit

debouchment = vyrojení se, rozšíření, rozlití, ústí (řeky), vyražení, ústí řeky

debris = pozůstatky, rubanina, úlomky, odpad, mrtvá, zhmožděná tkáň, poškozená tkáň, hlušina, buněčný odpad, suť, drť, rum


Next: debt; debug; debunk    dicky; dicta; dictate; dictation