Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad debenture do češtiny

debenture = dlužní úpis; dluhopis; obligace; list návratného cla; nezajištěné závazky společnosti; dluhopisový; zástavní list
bearer debenture = dlužní úpis; dluhopis; obligace; dluhopis na doručitele;
irredeemable debenture = nevypověditelná renta; nevypověditelná obligace;
mortgage debenture = zástavní list; hypotekární dluhopis;
debit   debtor   debts   debugging   decay   deceased   deceit   deceiver