Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad debauchee; debauchery; debilitate; debility do češtiny


debauchee = zhýralec, zpustlík, prostopášník, smilník, chlípník, smilnice, neřestník, hampejzník

debauchery = zhýralost, prostopášnost, orgie, sexuální nevázanost, smilstvo, zpustlý život, zpustlost, zhýralství

debilitate = oslabit, vysílit, zeslabovat (4. p.), vysilovat, oslabovat

debility = ochablost, slabost (zpravidla tělesná), vyčerpanost (zpravidla tělesná), debilita, tělesná slabost, slabomyslnost, zaostalost, ochablý


Next: debitnair; debouch; debouchment; debris    dicing; dick; dicker; dickey