Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad debate do češtiny

debate = diskuse; debata; spor; debatovat; vést spor o (čem); rokovat; diskutovat; uvažovat; hádka; úvaha; rozmyšlení; přemýšlet; bojovat; rozprava; rozprávět; přetřásat; přemílat; rokování; debatní; diskutovat o; výměna názorů; projednání; rozprávět o (6. p.)
heated debate = vášnivá debata; ostrá debata;
inconclusive debate = bezvýchodná rozprava; bezvýchodná diskuse;
open debate = začít debatu; zahájit debatu; otevřená debata;

Příklady překladu slova "debate" z webu:

The debate was fierce.  Diskuse byla ohnivá.
In this debate they have no place.  Při téhle debatě nemají co dělat.
There was a debate as to whether this would affect us.  Farmáři se dohadovali, jestli nás přívaly vody také postihnou.
I will make this debate an open vote.  Tato debata bude vlastně jako volby.
On stage there was a heated debate in progress.  Na jevišti byla v plném proudu vášnivá debata.
You mean we won't be able to debate painting?  Myslíte tím, že si nebudeme moct promluvit o malování?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordebenture   debit   debtor   debts   debugging   decay   deceased   deceit