Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deals do češtiny

deals = omítané řezivo; pažení; jednal
compensation deals = kompenzační obchody; kompenzační dohody; náhradní obchody;

Příklady překladu slova "deals" z webu:

He deals with no niggard hand.  A on není skoupý.
The artist deals with what cannot be said in words.  Umělec se zabývá tím, co se nedá slovně vyjádřit.
He thought about deals with the devil.  Myslel na úmluvy s ďáblem.
Lot of people have deals like that.  Spousta lidí si takhle pomáhá.
He had had to make some very tough deals that he had no wish to honor.  Musel uzavřít spoustu nevýhodných dohod.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordealt   death   debate   debenture   debit   debtor   debts   debugging