Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dealings do češtiny

dealings = transakce; obchodní jednání; styky; obchodování; obchody (obchodní jednání)
money dealings = transakce, peněžní; peněžní transakce;
shady dealings = čachry; pochybná jednání;

Příklady překladu slova "dealings" z webu:

In her dealings with man, destiny never closed her accounts.  Při svém obchodování s lidmi neuzavírá osud nikdy účty.
So you've had dealings with holy women, he said.  Takže tys vyjednával se svatými ženami, řekl.
We had too many dealings in the old days.  Kdysi jsme spolu uzavřeli pěknou řádku obchodů, pamatuješ?
That's important for me to remember in my dealings with you ...  A to si kvůli tobě musím zapamatovat...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeals   dealt   death   debate   debenture   debit   debtor   debts