Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dealing do češtiny

dealing = jednání; prodávání; obcování; obchod; transakce; styk (společenský); dělení; obchodní jednání; obchody; úmluvy; rozdělující; jednatelství; obchodování; pojednání; vyjednání; pracování; spekulování; postupování; rozdělení; jednání s (7. p.)
double dealing = faleš; falešnost;
drugs dealing = obchodování s drogami; obchodování drogami;
fair dealing = čestné jednání; poctivý obchod; solidní obchodování;
forward dealing = termínové obchody; lhůtní obchod;
square dealing = poctivé jednání;

Příklady překladu slova "dealing" z webu:

We're dealing with professionals.  Máme co činit s profesionály.
We ain't dealing with soldiers, man.  Tady nemáme co do činění s vojákama, člověče.
We are not dealing with a police or military force.  Nemáme co dělat s vojskem ani s policií.
The men won't like dealing with her at all.  Mužům se nebude líbit, že s ní musejí jednat.
I am going to enjoy dealing with you.  Budu se těšit na setkání s vámi.
Okay, then who we gonna be dealing with then?  Fajn, ale s kým budem jednat potom?
But we like to know who we're dealing with.  Ale rádi víme, s kým máme tu čest.
Neither of us knew the forces we were dealing with.  Ani jeden z nás neznal síly, se kterými jsme měli tu čest.
What kind of clod did you think you were dealing with?  Mysleli jste si, že máte co dělat s nějakým ťulpasem?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordealings   deals   dealt   death   debate   debenture   debit   debtor