Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deadpan; deadwood; deaerate; deaeration do češtiny


deadpan = kamenný, hledět bezvýrazně, hledět tupě, tvář, bezvýrazný pohled

deadwood = souš, roští, chrastí, přebytečné věci, přebytečné osoby, zbytečné věci, zbytečné osoby, balast, staré železo, výhoda, příživník

deaerate = odplynit, odplyňování, odplyňovat, zbavit vzduchu, odvzdušňovat, provzdušňovat

deaeration = odvzdušnění, odplyňování, provzdušňování, odvzdušňování, odvzdušení


Next: deaf; deafen; deal; dear    dextrous; dharma; diablerie; diabolism