Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad deadline do češtiny

deadline = poslední termín; krajní lhůta; nejzazší mez; konečný termín; lhůta; mez; termín; nejzazší termín; stáhnout z boje; dát mimo provoz; uzávěrka (termín); stanovená lhůta; dát do klidu; podací lhůta; mezní termín; nepřekročitelná mez; krajní mez; vražednost
midnight deadline = půlnoční lhůta; lhůta půlnoční; meet the deadline = dodržet konečný termín;

Příklady překladu slova "deadline" z webu:

Noon can be a deadline here or there.  Takže poledne může být krajním termínem tady nebo tam.
With six days to go, he had finished his deadline work.  V příš­tích šesti dnech musí dokončit termínované úkoly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeadweight   deafness   dealer   dealing   dealings   deals   dealt   death