Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dead weight do češtiny

dead weight = mrtvá váha; hmotnost obalu; hrubá nosnost; potřebný materiál; přítěžek; vlastní hmotnost; vlastní váha; vlastní tíha; stálé zatížení; zatížení vlastní hmotností; mrtvá hmotnost; smrtelně bílý
vehicle dead weight = hmotnost prázdného vozidla; pohotovostní hmotnost;

Příklady překladu slova "dead weight" z webu:

It's just a dead weight!  Je to pro tebe zbytečná zátěž.
It was in a very real sense, a dead weight.  Koneckonců, byla to v pravém slova smyslu jenom mrtvá váha.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordeadening   deadline   deadweight   deafness   dealer   dealing   dealings   deals