Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dead stop do češtiny

dead stop = pevná zarážka; doraz; prostor stálého nadržení přehrady
acceleration from dead stop = zrychlení z klidového stavu;

Příklady překladu slova "dead stop" z webu:

Jessie came to a dead stop in the bathroom doorway, her eyes widening.  Jessie se náhle zarazila ve dveřích do koupelny a oči se jí rozšířily.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordead weight   deadening   deadline   deadweight   deafness   dealer   dealing   dealings