Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dead horse do češtiny

dead horse = záloha na plat; prázdná sláma; zvadlý list
flog on a dead horse = mluvit do vzduchu;

Příklady překladu slova "dead horse" z webu:

This was where one of the dead horses had been dragged.  Sem byl odvlečen jeden z koní.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordead stop   dead weight   deadening   deadline   deadweight   deafness   dealer   dealing