Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dead centre do češtiny

dead centre = přesný střed; mrtvá poloha kliky; úvrať (pístu); mrtvý bod; hrot; neotočný hrot; mrtvý okruh
after bottom dead centre = po DÚ;
after top dead centre = za horní úvratí;

Příklady překladu slova "dead centre" z webu:

The concreted area was at dead centre, backed by the warehouse.  Betonová oblast byla úplně mrtvá, tyčily se tam sklady.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordead horse   dead stop   dead weight   deadening   deadline   deadweight   deafness   dealer