Nainstalujte si:
       

Anglický slovník - překlad dead beat do češtiny

dead beat = načisto utahaný; aperiodický; bez kolísání; mrtvola
be dead beat = být být k smrti unaven; být vyčerpaný; smrtelně unavený;
dead centre   dead horse   dead stop   dead weight   deadening   deadline   deadweight   deafness